ســامـانه پیــام کوتــاه : 1000001112
پست الکترونیکی : info@greeneh.com
شرکت صنایع غذایی گرینه (سهامی خاص)

معرفـــی مدیـران

علی اکبر انصاری پور

ریاست هیئت مدیره

تحصیلات : کارشناسی مدیریت
پست الکترونیکی : ansaripour@greeneh.com

علی رضا ابوترابیان

نایب رییس هیئت مدیره

تحصیلات : کارشناسی مدیریت
پست الکترونیکی : aboutorabian@greeneh.com

علی اصغر محمد پور

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

تحصیلات : دکتری مدیریت و کسب و کار
پست الکترونیکی : mohammadpoor@greeneh.com

حسن کرخی

عضو هیئت مدیره

تحصیلات : کارشناسی علوم غذایی
پست الکترونیکی : karkhi@greeneh.com

درخواست همکاری با ما

مـــا به توانمندی شمــا احتیــاج داریـــم !

ما به تجریه و توانمدی های شما احتیاج دارم ، اگر مایل به همکاری با ما هستید بر روی لینک مقابل کلیک کنید .

شرکت صنایع غذایی گرینه (سهامی خاص)
سایر انتخاب ها
عضویت در خبر نـامه

ما هرز نامه ای ارسال نمیکنیم

+98 (51) 43268130
© Copyright 2014 Greeneh Dairy Co. All right reserved.