ســامـانه پیــام کوتــاه : 1000001112
پست الکترونیکی : info@greeneh.com
شرکت صنایع غذایی گرینه ( سهامی خاص )

محصــولات مــــا  /  دوغ بطری طعم دار (با طعم نعنا)

تصـــاویر محصــول

دوغ بطری طعم دار (با طعم نعنا)

مشخصــات محصــول

دوغ بطری طعم دار (با طعم نعنا)

شرینک پک ۱۵ عددی

بـرچسب هــای مرتبط
شرکت صنایع غذایی گرینه ( سهامی خاص )
سایر انتخاب ها
+98 (51) 43268130
© Copyright 2014 Greeneh Dairy Co. All right reserved.