ســامـانه پیــام کوتــاه : 1000001112
پست الکترونیکی : info@greeneh.com
شرکت صنایع غذایی گرینه ( سهامی خاص )

محصــولات مــــا  /  پنیر سفید ایرانی تهیه شده به روش فراپالایش (UF)

تصـــاویر محصــول

پنیر سفید ایرانی تهیه شده به روش فراپالایش (UF)

مشخصــات محصــول

پنیر سفید ایرانی تهیه شده به روش فراپالایش (UF)

محصول جدید در بسته بندی های

بـرچسب هــای مرتبط
شرکت صنایع غذایی گرینه ( سهامی خاص )
سایر انتخاب ها
+98 (51) 43268130
© Copyright 2014 Greeneh Dairy Co. All right reserved.