ســامـانه پیــام کوتــاه : 1000001112
پست الکترونیکی : info@greeneh.com
شرکت صنایع غذایی گرینه (سهامی خاص)

محصــولات مــــا / مـــاست

ماست تازه کم چرب

100% فـــاقــد مـــــواد نگــــهدارنـــده و آنتـــی بیـــــوتیـــــک ضامن سلامت مصرف کنندگان

ماست تازه پرچرب

100% فـــاقــد مـــــواد نگــــهدارنـــده و آنتـــی بیـــــوتیـــــک ضامن سلامت مصرف کنندگان

ماست قفقـــــازی گرینـــه

- 100% فــاقد مواد نگهدارنــــده، آنتــی بیوتیــــک و روغن گیاهی - غنی شده با پروتئین طعم منحصر به فرد و بافت عالی تنها و تنها با ماست قفقازی گرینه

ماست سنتی گرینه

100% فاقــد مــواد نگهدارنـــــده، آنتی بیوتیـــک و روغن گیاهـــی با طعمی بی نظیر تداعی بخش خاطرات شیرین گذشته است

ماست چکیده موسیردار

100% فـــاقــد مـــــواد نگــــهدارنـــده و آنتـــی بیـــــوتیـــــک ضامن سلامت مصرف کنندگان

شرکت صنایع غذایی گرینه (سهامی خاص)
سایر انتخاب ها
عضویت در خبر نـامه

ما هرز نامه ای ارسال نمیکنیم

+98 (51) 43268130
© Copyright 2014 Greeneh Dairy Co. All right reserved.