ســامـانه پیــام کوتــاه : 1000001112
پست الکترونیکی : info@greeneh.com
شرکت صنایع غذایی گرینه (سهامی خاص)

محصــولات مــــا / شـیـر

شیر پاستوریزه و هموژنیزه کم چرب

100% فـــاقــد مـــــواد نگــــهدارنـــــده و آنتـــی بیـــــــوتیـــــک طعم واقعی شیر را با شیر گرینه تجربه کنید

شیر استریلیزه و هموژنیزه کم چرب (فرادما)

- 100% فـــاقــد مـــــواد نگــــهدارنـــــده و آنتـــی بیـــــــوتیـــــک - با استفاده از تکنولوژی روز آلمان و فرانسه

شیرکاکائو پاستوریزه

100% فاقد مواد نگهدارنده و آنتی بیوتیک طعمی بی نظیر

شرکت صنایع غذایی گرینه (سهامی خاص)
سایر انتخاب ها
عضویت در خبر نـامه

ما هرز نامه ای ارسال نمیکنیم

+98 (51) 43268130
© Copyright 2014 Greeneh Dairy Co. All right reserved.