ســامـانه پیــام کوتــاه : 1000001112
پست الکترونیکی : info@greeneh.com
شرکت صنایع غذایی گرینه (سهامی خاص)

محصــولات مــــا / کشــــک

کشک مایع صنعتی

تــهیــــه شـــده از مـــــاســــــت تـــــــازه آبگیـــــــری شـــده آماده مصرف، بدون نیاز به جوشاندن در بسته بندی های لیوانی و شیشه ای

شرکت صنایع غذایی گرینه (سهامی خاص)
سایر انتخاب ها
عضویت در خبر نـامه

ما هرز نامه ای ارسال نمیکنیم

+98 (51) 43268130
© Copyright 2014 Greeneh Dairy Co. All right reserved.