ســامـانه پیــام کوتــاه : 1000001112
پست الکترونیکی : info@greeneh.com
شرکت صنایع غذایی گرینه (سهامی خاص)

محصــولات مــــا / پنیــر

پنیر خامه ای

محصول جدید تهیه از شیر درجه 1

پنیر سفید ایرانی در بسته بندی 16 کیلوگرمی

محصول جدید تهیه شده از شیر تازه صنعتی

شرکت صنایع غذایی گرینه (سهامی خاص)
سایر انتخاب ها
عضویت در خبر نـامه

ما هرز نامه ای ارسال نمیکنیم

+98 (51) 43268130
© Copyright 2014 Greeneh Dairy Co. All right reserved.